"Жогорку технологиялуу атайын" BAIC тобунун Пекин Auto К "Пекин" брендин келечектеги жаратат